Data OPT dan DPI Tahun 2017

Selasa, 03 Januari 2017

Berikut ini adalah Laporan OPT dan DPI sepanjang tahun 2017

No  Bulan  Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV
1 Januari Data, Grafik Data, Grafik   Data, Grafik Data, Grafik
2 Februari Data, Grafik Data, Grafik Data , Grafik Data, Grafik
3 Maret Data , Grafik Data, grafik Data, Grafik Data, Grafik
4 April Data, Grafik Data, Grafik Data, Grafik Data , Grafik
5 Mei Data, Grafik Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik
6 Juni Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik
7 Juli  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik
8 Agustus  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik
9 September  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik
10 Oktober  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik
11 November  Data, Grafik Data, Grafik  Data, Grafik Data, Grafik 
12 Desember  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik

Sumber: Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

 

 

 

 

 

Google+

Berikut ini adalah Laporan OPT dan DPI sepanjang tahun 2017

No  Bulan  Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV
1 Januari Data, Grafik Data, Grafik   Data, Grafik Data, Grafik
2 Februari Data, Grafik Data, Grafik Data , Grafik Data, Grafik
3 Maret Data , Grafik Data, grafik Data, Grafik Data, Grafik
4 April Data, Grafik Data, Grafik Data, Grafik Data , Grafik
5 Mei Data, Grafik Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik
6 Juni Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik
7 Juli  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik
8 Agustus  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik
9 September  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik
10 Oktober  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik
11 November  Data, Grafik Data, Grafik  Data, Grafik Data, Grafik 
12 Desember  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik  Data, Grafik

Sumber: Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

 

 

 

 

 

Google+